Vige 1 Antwerpen

Het bestuur van Vige Antwerpen en hun verantwoordelijkheden:

 

Harry Geyskens Voorzitter
Tom Laruelle Secretaris
Christine De Keyser Verantwoordelijke Torbal
Sacha Van Loo Verantwoordelijke Showdown
Barry Roelants Materiaalmeester
Christophe Augustynen Verantwoordelijke Facebook / Website
Johan Dekens Gecoöpteerd bestuurder / Materiaalmeester Showdown
   
Jozef Backx Erevoorzitter

 

Zit je met vragen? Stel ze gerust via 'contacteer ons'

 

 

Subcategorieën